Umurhan Dikici | Coproline

Coproline’ın dış pazarda müşteri bulma eğitim programına katıldım. Eğitim, içerik ve sunum oldukça profesyonel hazırlanmıştı. Eğitmenimizin aktardığı konuyu bizzat kendisinin de yapıyor olmasından ötürü sorularımızı rahatlıkla cevaplandırabildi ve konunun özünü kavramamıza olanak tanıdı. Bu eğitime katıldıktan sonra internet aracılığı ile dış ticaret yapmaya ve kendi sektörümüzle ilgili internetten müşteri bulabilmeye başladık. Memnuniyetimizden dolay firmamızdan aralıklarla dört arkadaşımızı da bu eğitim programına gönderdik.} else {}

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>